Công ty Luật LEADCONSULT gần đây đã tư vấn cho một số vụ việc tiêu biểu sau:

 • Công ty Thiên Bảo: Công ty Luật LeadConsult đã tư vấn soạn thảo Hợp đồng về chuyển nhượng dự án mỏ trị giá khoảng trên 30 triệu US$;
 • Sân gôn Chí Linh: Công ty Luật LeadConsult đã tư vấn các hoạt động nội bộ cho công ty với quy mô chuyên nghiệp. Đây là một trong những sân gôn lớn nhất Việt Nam;
 • Sân gôn Đại Lải: Công ty Luật LeadConsult đã tư vấn các hoạt động nội bộ cho công ty với quy mô chuyên nghiệp. Đây là một trong những sân gôn lớn nhất Việt Nam;
 • Làng nghề ở Phú Thọ: Công ty Luật LeadConsult đã tư vấn và làm thủ tục bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, công bố tiêu chuẩn chất lượng với trên 200 đơn;
 • Công ty STARINVEST: Công ty Luật LeadConsult là nhà tư vấn cho các dự án bất động sản, khai thác mỏ ở Việt Nam;
 • Công ty Liên doanh DAIHATSU: Công ty Luật LeadConsult đã tư vấn và soạn thảo hồ sơ, làm thủ tục giải thể. Đây là vụ việc giải thể rất phức tạp sau khi rất nhiều các công ty Luật khác không hỗ trợ thành côngDAIHATSU;
 • Ngân hàng GP BANK: Công ty Luật LeadConsult đã tư vấn cho các dự án bất động sản ở Việt Nam;
 • Làng Nghề Nam Định: Công ty Luật LeadConsult đã tư vấn và làm thủ tục bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, công bố tiêu chuẩn chất lượng với trên 300 đơn;
 • Công ty Sao Việt Nam: Công ty Luật LeadConsult  là nhà tư vấn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Lào và Cambodia. Đồng thời đã làm việc với cơ quan chức năng xử lý rất nhiều các hành vi cạnh tranh không lành mạnh;
 • VIETNAM CRISWARE: Công ty Luật LeadConsult là nhà tư vấn về các vấn đề nội bộ của công ty;
 • VIETNAM EUROP CONTINENTS: Công ty Luật LeadConsult là nhà tư vấn về các vấn đề nội bộ của công ty, giấy phép đầu tư của công ty tại Việt Nam;
 • Tập Đoàn MAI LINH: Tư vấn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và chống lại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên khắp Việt Nam;
 • Ngân hàng OCEAN BANK và OCEANTECH: Công ty Luật LeadConsult là nhà tư vấn về các vấn đề nội bộ, chuyển nhượng cổ phần;

Công ty Luật LEADCONSULT đã hỗ trợ trên 300 công ty ở Việt Nam và có quan hệ đối tác với hơn 100 đại diện sở hữu trí tuệ và khách hàng trên thế giới, hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, bản quyền tại Việt Nam, Lào và Cambodia.