Công ty Luật LEADCONSULT thành lập từ năm 2008 được biết đến như một tập thể các chuyên gia tư vấn và luật sư chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ Sở hữu trí tuệ, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Bất động sản, Chứng khoán, Tranh chấp, Tranh tụng tòa án và trọng tài, Doanh nghiệp, Tài chính và Ngân hàng.

Đội ngũ tư vấn và luật sư của LEADCONSULT có kiến thức sâu sắc trong nhiều lĩnh vực. Đặc trưng cơ bản và là nguyên tắc hoạt động trong cung cấp dịch vụ của LEADCONSULT là tính chuyên nghiệp.

chi tiết

CẦN TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Từ các chuyên gia hàng đầu, những luật sư kinh nghiệm lâu năm, tham gia xử lý hàng trăm vụ việc trong các lĩnh vực doanh nghiệp, tổ chức, đầu tư, hôn nhân, gia đình, sở hữu trí tuệ, xin cấp giấy phép, thủ tục, …

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn Doanh nghiệp

Tư vấn Đầu tư

Tư vấn Pháp lý

Giấy phép – Thủ tục

Luật sư bào chữa