Luật sư Trịnh Hà Thanh – Trưởng phòng doanh nghiệp

Lĩnh vực chuyên môn:
– Tư vấn doanh nghiệp.
– Tư vấn hợp đồng quốc tế.
– Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp.
– Tư vấn bất động sản.
– Tư vấn Tài chính Ngân Hàng.
– Tư vấn lao động.
– Tư vấn Hợp đồng.
– Tranh tụng tại toà án và trọng tài.