Luật sư Lê Văn Huy – Giám đốc

Lĩnh vực chuyên môn chủ yếu được đảm nhiệm là Sở hữu trí tuệ, Thương mại, Tranh tụng tại tòa án, Nghiên cứu và khảo sát thị trường, tranh tụng tại tòa án và trọng tài. Đồng thời luật sư Lê Văn Huy có thể đảm nhận các công việc tư vấn cho khách hàng trong các dự án phát triển, các cuộc khảo sát  xã hội học, điều tra và nghiên cứu thị trường, các vấn đề về sở hữu trí tuệ và tranh chấp thị trường.

Kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến các lĩnh vực:

 • Lập kế hoạch cho các chương trình nghiên cứu, các cuộc khảo sát
 • Tranh tụng tại tòa án và trọng tài
 • Tư vấn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ như đăng ký nhãn hiệu, bản quyền, sáng chế, giải pháp hữu ích, quản trị thương hiệu, nhượng quyền thương mại, chuyển giao công nghệ, tư vấn xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp v.v
 • Kinh nghiệm cố vấn cho các doanh nghiệp trong việc quảng bá phát triển hình ảnh của doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu, xây dựng các chiến lược hợp tác đầu tư của doanh nghiệp;
 • Lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực như phát triển thị trường, liên doanh liên kết, đầu tư tài chính.v.v
 • Tổ chức các buổi tọa đàm, phỏng vấn sâu và hội nghị bàn tròn;
 • Giải quyết tranh chấp liên quan đến lĩnh vực thương mại và Sở hữu trí tuệ;
 • Xử lý và phân tích dữ liệu thu thập được và soạn thảo văn kiện dự án;

Quá trình học tập và nghiên cứu:

 • 1998 – 2003: Cử nhân đại học ngoại ngữ- Đại học quốc gia
 • 2000 – 2004: Cử nhân Luật- Đại học Luật Hà Nội
 • 2007: Tham gia đào tạo về sở hữu trí tuệ và thương mại tại Vương quốc Anh
 • 2018              : Thạc sỹ Luật
 • Các chứng chỉ đào tạo khác:
  2006 : Chứng chỉ đào tạo về sở hữu trí tuệ
 • 2006 : Chứng chỉ đào tạo Luật sư, Học viện tư pháp, Hà Nội

Thành viên:

 • Liên đoàn luật sư Việt Nam
 • Đoàn luật sư thành phố Hà Nội
 • Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam