Đăng ký nhãn hiệu là Thực phẩm chức năng

Hồ sơ thủ tục đăng ký nhãn hiệu thực phẩm chức năng uy tín nhanh chóng nhất tại Leadconsult
Thực phẩm chức năng
(tiếng Anh: functional foods) là các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên hoặc là thực phẩm trong quá trình chế biến được bổ sung thêm các chất “chức năng”. Cũng như thực phẩm thuốc, thực phẩm chức năng nằm ở nơi giao thoa giữa thực phẩm và thuốc và người ta cũng gọi thực phẩm chức năng là thực phẩm thuốc.

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đồng thời đáp ứng hai điều kiện:

Thứ nhất, Dấu hiệu sử dụng làm nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được, có thể là dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ảnh ba chiều hoặc kết hợp các yếu tố trên, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Thứ hai, Dấu hiệu đó có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

I. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu là sản phẩm thực phẩm chức năng.

  1. Tờ khai đăng ký nhãn hiệu 02 bản;

(Intraco soạn thảo dựa trên thông tin cung cấp)

  1. Mẫu nhãn hiệu kích thước nhỏ hơn 8×8;

(06 mẫu)

  1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng);

(01 bản do khách hàng cung cấp)

  1. Các chứng từ, lệ phí./.

II. Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu là sản phẩm thực phẩm chức năng của công ty Luật Leadconsult

  1. Tư vấn toàn bộ hành lang pháp lý liên quan tới quá trình đăng ký nhãn hiệu độc quyền;
  2. Tra cứu sơ bộ nhãn hiệu cho khách hàng để biết được nhãn hiệu đó đã được công ty khác đăng ký chưa, từ đó tư vấn thêm bớt các yếu tố cần thiết để nhãn hiệu của khách hàng được chấp thuận đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ;
  3. Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đăng ký nhãn hiệu;
  4. Thiết lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cho quý khách hàng;
  5. Đại diện quý khách hàng nộp, theo dõi hồ sơ tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ;
  6. Tư vấn chiến lược xây dựng, phát triển thương hiệu sau khi đăng ký nhãn hiệu.